PHÒNG TƯ VẤN TUYỂN SINH

1) Có chức năng tham mưu toàn diện về công tác tuyển sinh, lập kế hoạch, tổ chức triển khai và giám sát công tác tuyển sinh, tư vấn tuyển sinh, giới thiệu việc làm, thông tin tuyên truyền phục vụ hoạt động tuyển sinh đạt hiệu quả.

2) Đề xuất chiến lược (mục tiêu và giải pháp) phát triển quy mô tuyển sinh hàng năm phù hợp với mục tiêu chiến lược của Nhà trường; xây dựng, quảng bá và phát triển thương hiệu Trường.

3) Chủ trì và phối hợp tổ chức các sự kiện để xây dựng và quảng bá hình ảnh, thương hiệu: Tổ chức các Hội thảo, các hoạt động xã hội, tư vấn việc làm hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh tại chỗ, hội nghị việc làm với các đơn vị tuyển dụng lao động.

4) Trực tiếp thu nhận hồ sơ xét tuyển theo đúng quy định hiện hành; tổng hợp, báo cáo dữ liệu, chuẩn bị thủ tục phục vụ các cuộc họp Hội đồng tuyển sinh định kỳ và đột xuất.

5) Tham mưu ký chương trình hợp tác giữa Doanh nghiệp với Trường trong việc đưa học sinh đến Doanh nghiệp học tập thực tập, đồng thời cung ứng cho Doanh nghiệp số lượng học sinh tốt nghiệp theo chương trình hợp tác khi Doanh nghiệp có nhu cầu.

6) Thống kê học sinh sau khi tốt nghiệp, số lượng có việc làm, nơi làm việc. Từ đó, thực hiện công tác khảo sát thu thập thông tin phản hồi từ doanh nghiệp về chương trình, kỹ năng, mức độ hài lòng của DN về chất lượng đào tạo để Trường điều chỉnh cho phù hợp. Đồng thời khảo sát thêm về nhu cầu cung ứng lao động đối với các ngành nghề mới để tham mưu phát triển.7) Triển khai các hoạt động khai thác nguồn đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp, của hệ thống Công đoàn huyện thị ngành đối với tất cả các hoạt động đào tạo thuộc chức năng của trường và tham mưu tìm đối tác liên kết đối với các hoạt động không trong phạm vi chức năng của Trường.

PHÒNG TƯ VẤN TUYỂN SINH – QHDN