CÁC CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI NGỮ TIN HỌC

  1. 1) Anh văn tổng quát:
  • Trang bị 4 kỹ năng: Nghe-nói-đọc-viết
  • Cung cấp ngữ pháp, từ vựng
  • Bài học được thiết kế theo phương pháp tích hợp, hoạt động nhóm
  • Giáo trình: Four Cornors and pasages ( NXB Cambridge)
  1. 2) Anh văn thiếu nhi:
  • Học viên được trang bị vững chắc 4 kỹ năng: nghe-nói-đọc-viết theo phương pháp mới nhất và phù hợp từng lứa tuổi.
  • Các bài giảng được hổ trợ trực quang sinh động nhất nhằm tạo ra sự thoải mái, dễ hiểu cho thiếu nhi.
  • Giáo trình:
  1. 3)Chứng chỉ Toeic: