I.ĐÀO TẠO SƠ CẤP CÁC NGÀNH:
1. Lái xe nâng
2. Điện công nghiệp
3. Bảo trì máy may
4. May công nghiệp
5. Hàn
II. TỔ CHỨC NÂNG BẬC THỢ, TAY NGHỀ CÁC NGÀNH
III.ĐÀO TẠO AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TỪ NHÓM 1 ĐẾN NHÓM 6
1. Nhóm 1: Dành cho cán bộ quản lý
2. Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động
3. Nhóm 3: Người lao động làm việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn: An toàn điện, An toàn hóa chất, An toàn thiết bị nâng, An toàn thiết bị áp lực- lò hơi, An toàn vận hành máy…
4. Nhóm 4: An toàn, vệ sinh lao động lao động chung( dành cho các đối tượng còn lại)
5. Nhóm 6: An toàn vệ sinh viên theo quy định tại điều 74 Luật An toàn, vệ sinh lao động.
IV.ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG ĐOÀN
V.CÁC KỸ NĂNG MỀM:
1. Nghiệp vụ tổ trưởng.
2. Quản lý 5S
3. Kỹ năng quản lý thời gian và công việc hiệu quả
4. Kỹ năng giao tiếp
5. Kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề
6. Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề.
7. Cách tính tiền công, tiền lương, chế độ bảo hiểm XH
8. Đối thoại xã hội, tranh chấp lao động
9. Luật lao động, bảo hộ lao động,…