Gần 20 người tham gia khóa tập huấn “Mạng lưới an toàn vệ sinh viên” tại Công ty TNHH Supor Việt Nam

         Vào 8h, ngày 23/9/2017 Trường Trung cấp Kỹ thuật và nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương phối hợp với Công ty TNHH Supor Việt Nam tổ chức khóa tập huấn “Mạng lưới an toàn vệ sinh viên” cho gần 20 công nhân viên đang thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Supor Việt Nam.

Giảng viên Trương Công Đức đang chia sẻ với học viên tại Công ty TNHH Supor Việt Nam

         Thành phần tham dự khóa học là tổ trưởng, tổ phó các chuyền sản xuất, ngoài ra còn có sự tham gia của Ban chấp hành Công đoàn công ty. Buổi tập huấn chủ yếu tập trung vào các nội dung chính như: Phân tích trách nhiệm, quyền hạn và nhiệm vụ của an toàn vệ sinh viên trước khi làm việc, trong khi làm việc và khi kết thúc công việc của mình. Với sự chia sẻ nhiệt tình kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tế cùng phương pháp truyền đạt tích cực của Giảng viên Trường đã mang lại cho buổi tập huấn sự thành công tốt đẹp. Thông qua khóa học, đã giúp các anh chị học viên nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm trong công tác an toàn, vệ sinh lao động nhằm hạn chế rủi ro cho ngườ lao động trong quá trình sản xuất.

           Đây là khóa thứ 10 Công ty TNHH Supor Việt Nam đã đặt hàng đào tạo với Trường, các khóa học gồm: An toàn vệ sinh lao động các nhóm, tập huấn kỹ năng quản lý 5S,…Điểu này thể hiện rõ quan điểm của Ban Giám đốc Doanh nghiệp về tầm quan trọng của công tác đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ nhân viên, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp khi tham gia vào quá trình sản xuất, tạo mối quan hệ lao động hài hòa và bền vững.

GV. Trương Công Đức


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *