LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN

          Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cơ quan quản lý trực tiếp là Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương. Trường là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc hệ thống trường của tổ chức công đoàn, được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.
           Tiền thân của Trường trước đây là Trung tâm Giới thiệu việc làm – Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, được thành lập vào tháng 9/2002, ban đầu Trường chưa có trụ sở riêng, chỉ nằm một phần trong khu làm việc của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, thực hiện chức năng tư vấn giới thiệu việc làm.
           Đến cuối năm 2003, Trường được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phê duyệt dự án đầu tư và được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư xây dựng và trang thiết bị. Đến 4/2005, công trình xây dựng trụ sở làm việc hoàn thành đưa vào hoạt động và thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ: Tư vấn giới thiệu việc làm và đào tạo nghề hệ sơ cấp, đào tạo ngoại ngữ và tin học và liên kết đào tạo với các Trường Trung cấp nghề, Đại học trong và ngoài tỉnh, góp phần tạo ra nguồn lao động có tay nghề cung cấp cho các doanh nghiệp trong tỉnh.
           Đến đầu năm 2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã quyết định nâng cấp Trung tâm thành Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương theo Quyết định số 129/QĐ-UBND, đây là tiền đề giúp cho Trường có đủ tư cách pháp nhân trong công tác đào tạo nghề.
            Đến 26/08/2015, Trường được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp nhận về hệ thống trường của tổ chức công đoàn và chính thức đổi tên thành Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương.
Với lịch sử hình thành và vai trò là một tổ chức Công đoàn, việc chung vai góp phần “Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động song song với trang bị và nâng cao trình độ tay nghề giúp người lao động tăng thu nhập, đảm bảo vị trí làm việc ổn định, bền vững ” được Trường xác định đây là một nhiệm vụ chính trị, xã hội mà Trường phải thực hiện tốt.
          Trong những năm qua, Trường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật ở trình độ trung cấp, sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng. Mục tiêu đào tạo nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tạo điều kiện cho họ có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động.

           Hiện tại, Trường đã và đang có các chức năng hoạt động sau:
         a/ Đào tạo trình độ trung cấp( 8 ngành): Điện công nghiệp; Điện tử công nghiệp; Kế toán doanh nghiệp; Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK; Lập trình máy vi tính; Công tác xã hội; Công nghệ ô tô; Lắp đặt thiết bị điện
         b/ Đào tạo trình độ sơ cấp( 12 ngành): Bảo trì máy may công nghiệp; Sửa xe máy cơ bản; Sửa xe tay gas ; Điện công nghiệp; Điện dân dụng; Hàn; Điện lạnh; Mạng máy tính; Tin học ứng dụng; Lái xe nâng hàng; Điện tử công nghiệp; Cài đặt lắp ráp máy tính
         c/ Đào tạo thường xuyên dưới 03 tháng: May công nghiệp; Các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Công đoàn; Các lớp kỹ năng mềm, chuyên đề theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp; Tập huấn an toàn vệ sinh lao động từ nhóm 1-4
          d/ Đào tạo Tin học, ngoại ngữ: Các trình độ từ cơ bản đến nâng cao( Trường có Trung tâm Tin học ngoại ngữ riêng để thực hiện chức năng này).
            e/ Đào tạo lái xe mô tô hạng A1: Trường tổ chức thi sát hạch thường xuyên vào ngày cuối tuần.
           g/ Liên kết đào tạo trình độ Đại học, Cao đẳng: Bảo hộ lao động; Kế toán – kiểm toán; Lao động – Công đoàn; Sư phạm mầm non.
          h/ Cung ứng, giới thiệu việc làm: Ngoài ra Trường còn thực hiện chức năng tư vấn và giới thiệu việc làm cho người lao động, giúp cho học sinh được thực tập tại các doanh nghiệp mà Trường đã ký liên kết và sau khi ra trường có việc làm ngay.