THÔNG BÁO TUYỂN SINH
LỚP BỔ TÚC VĂN HÓA THPT (04 MÔN VÀ 7 MÔN)

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:
Tốt nghiệp THCS, đã hoặc đang học giữa chừng các lớp 10, 11, 12 hoặc đã học xong lớp 12 nhưng chưa thi đậu tốt nghiệp.
II. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO:
1. Đối tượng 1 :
Học sinh đăng ký học 4 môn văn hóa gồm : Toán, Lý, Hóa, Văn.
Sau khi học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa phổ thông 4 môn, học sinh sẽ được cấp Chứng chỉ hoàn thành đủ khối lượng kiến thức văn hóa phổ thông để liên thông lên Cao đẳng, Đại học theo quy định của Bộ Giáo Dục và Đào tạo.
2. Đối tượng 2 :
Học sinh đăng ký học 7 môn văn hóa gồm : Toán, Lý, Hóa, Văn, Sinh, Sử, Địa.
Học sinh thi đạt kỳ thi tốt nghiệp THPT, được cấp bằng THPT hệ bổ túc.
III. HỌC PHÍ:
1.Học phí 4 Môn: 1.400.000 đồng/ 01 lớp
2.Học phí 7 Môn: 2.800.000 đồng/01 lớp