THÔNG BÁO
V/v Tổ chức học luật giao thông và sát hạch cấp giấy phép lái xe môtô
HẠNG A1

     Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/04/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;
Giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự an toàn giao thông cho mọi đối tượng tham gia giao thông để mọi người tự giác chấp hành là biện pháp quan trọng hàng đầu;
     Căn cứ Công văn chỉ đạo số 31/CV-LĐLĐ ngày 02/02/2016 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương về việc triển khai công tác tuyên truyền về trật tự An toàn giao thông năm 2016 trong Cán bộ viên chức lao động trong tỉnh với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ”; mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”.
     Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-GTVT của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương ngày 05/01/2017 về việc cho phép Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương được đào tạo để sát hạch, cấp giấy phép lái xe Mô tô hạng A1.
     Nay Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương thông báo đến quý Doanh nghiệp, Đơn vị về việc Trường thường xuyên tổ chức học luật giao thông đường bộ và thi sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1.
     Rất mong Quý đơn vị thông tin rộng rãi đến toàn thể cán bộ, công nhân viên chức lao động biết để đăng ký tham gia học và dự thi lấy giấp phép lái xe mô tô hạng A1 nhằm góp phần chấp hành nghiêm chỉnh Luật giao thông đường bộ.
     Một đợt thi tối đa là 300 người, tối thiểu là 150 người. Có thể tổ chức các đợt thi riêng cho doanh nghiệp có nhu cầu. 

I. HỌC PHÍ:
Phí đào tạo và sát hạch lần đầu: 400.000đ / học viên
1. Thi rớt lần 1:
– Thi rớt lý thuyết luật: 60.000đ/ học viên (học viên sẽ không được dự thi thực hành mà sẽ chuyển sang khóa sau thi lại lý thuyết.)
– Thi rớt thực hành: 120.000đ/học viên (học viên sẽ được chuyển sang khóa sau thi lại thực hành, được bảo lưu điểm thi lý thuyết lần 1
2. Thi rớt lần 2: Thi rớt lý thuyết luật và thực hành: 250.000đ/học viên (học viên sẽ được chuyển sang khóa sau để dự thi lại như người mới đăng ký dự thi lần đầu.)

*** Lưu ý: Mức phí trên chưa bao gồm tiền tài liệu: 15.000 đ/ cuốn.
II. THỜI GIAN THI:
Tổ chức học và thi vào ngày chủ nhật hàng tuần.

Download mẫu đơn thi A1 tại đây:

DON HOC A1