THÔNG TIN TUYỂN SINH
CÁC LỚP NGOẠI NGỮ – TIN HỌC

I. TUYỂN SINH NGOẠI NGỮ – TIN HỌC:
NGOẠI NGỮ
1. Tiếng Anh (giao tiếp, A1, A2,B1,B2)
– Chứng chỉ Ngoại ngữ tương đương A1
Đơn vị cấp: Trung tâm Tin học Ngoại ngữ Công đoàn – Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương
– Chứng chỉ TOEIC: 250
Đơn vị cấp:
Chứng chỉ TOEIC: Viện khảo thí Giáo dục Hoa Kì
Chứng nhận đã hoàn thành chương trình học TOEIC: Trung tâm Tin học Ngoại ngữ Công đoàn – Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương
2. Tiếng Hoa (Vỡ lòng, giao tiếp)
– Chứng chỉ tương đương HSK: 1
Đơn vị cấp: Hanban – Trung Quốc
TIN HỌC (Chứng chỉ CNTT từ cơ bản đến nâng cao, Autocad, photoshop…)
1. Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản
Đơn vị cấp: Trường hoặc Trung tâm có thẩm quyền
2. Chứng chỉ sơ cấp Tin học Ứng dụng
Đơn vị cấp: Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương
II. KHAI GIẢNG:
1. Dự kiến Khai giảng: Vào ngày đầu của tháng.
2. Thời gian học: Học vào tối thứ 2-4-6 trong tuần (từ 18h – 20h30).
III. ĐĂNG KÝ GHI DANH:
Ghi danh tại Phòng Tư vấn tuyển sinh – Quan hệ doanh nghiệp,
Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương.
Điện thoại: 0274.3.745.180