Hệ trung cấp

Học phí: Miễn 100% học phí cho đối tượng tốt nghiệp THCS( Ưu tiên cho Đoàn viên công đoàn)