CÁC LỚP KỸ NĂNG – CHUYÊN ĐỀ

1. Huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động ( từ nhóm 1,2,3,4,6) theo đúng quy định về huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP cho các nhóm đối tượng, gồm: Huấn luyện lần đầu; Huấn luyện định kỳ (được cấp chứng chỉ, chứng nhận và cấp sổ theo dõi ATLĐ)
2. Huấn luyện an toàn lao động đặc thù (An toàn vận hành lái xe nâng hàng; An toàn vận hành thiết bị nâng; An toàn Điện; An toàn vận hành thiết bị áp lực; An toàn vận hành lò hơi, hóa chất…..)
3. Bồi dưỡng kiến thức về Luật Lao động
4. Chương trình nâng cao năng lực quản lý, lãnh đạo (Dành cho Cán bộ Quản lý, Tổ trưởng, Tổ phó, Quản đốc, Trưởng ca sản xuất…)
5. Kỹ năng mềm (Bồi dưỡng nghiệp vụ 5S; Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng làm việc hiệu quả; Văn hóa Doanh nghiệp Và các chuyên đề khác theo đơn đặt hàng của Đơn vị)